hadrian

Frysjaveien 33 A, B og del av E

Næringseiendom - konverteringspotensiale

Tomtestørrelse

Festet tomt ca. 3,6 daa

Antall boliger

Pt kun næring

Antall kvm. næring

Ca 6.000 m2

Eiendommen

Se kort presentasjon vedlagt.


Oppgjørsform

Kontakt megler


Fremdriftsplan  - tentativt

  • Registrering interesse
    Kontakt megler
  • Møter med interessenter
  • Utsendelse prospekt og budinvitasjon
  • Bud, forhandling og avtale
  • Godkjenning kontrakt i styrende organer hos selgerne
  • Overtakelse
Frysjaveien 33, 0884 Oslo

Kontakt megler

---

Bli kontaktet

---


 

Flere eiendommer til salgs

  • Bråtejordet - delfelt B1/B2/B3/B4

  • Grønlandsleiret 55 - godkjent rammetillatelse