hadrian

KLØFTA

Boligutviklingsprosjekt
Kløfta Stadion og Dyrskueplassen Ullensaker kommune

Tomtestørrelse DAA

32

Antall boliger

300

BRA Totalt

26.680

Eiendommen

Kløfta Idrettslag og Ullensaker kommune skal sammen selge eiendommene gnr. 29 bnr. 192 og del av gnr. 29 bnr. 194:

 • Godkjent Områderegulering 2015
 • Krav om detaljregulering
 • Boligprosjekt med mulighet for ca 300 enheter.
 • Blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse
 • Kort gangavstand til togstasjon


Oppgjørsform

Mulighet for deloppgjør til faste milepæler;

 • Ved kontrakt
 • Etter godkjent detaljregulering
 • I takt med utbygging
 • Detaljer i dette ved gjennomgang med megler.


Fremdriftsplan 2020 - tentativt

 • Registrering interesse
  Juni
 • Møter med interessenter
  Juli - aug.
 • Utsendelse prospekt og budinvitasjon
  August
 • Bud, forhandling og avtale
  Sept. - okt.
 • Godkjenning kontrakt i styrende organer hos selgerne
  November
 • Overtakelse
  Januar
Holmsmoen 12, 5500 Kløfta

Kontakt megler

---

Bli kontaktet av megler

---


 

Flere eiendommer til salgs

 • Frysja Gårdsinvest AS

 • Bråtejordet - delfelt B1/B2/B3/B4

 • Grønlandsleiret 55 - godkjent rammetillatelse

 • Kløfta