hadrian

Teknikken, Stavanger

Pilotprosjekt der Stavanger kommune selger tomt med føringer for etablering av et bærekraftig bofellesskap.

Tomtestørrelse DAA

Brutto ca. 9,5 daa

Antall boliger

90-100

Eiendommen

Se prospekt


Oppgjørsform

Kontakt megler


Fremdriftsplan 2021 - tentativt

 • Registrering interesse
  Sept
 • Møter med interessenter
  Sept
 • Utsendelse prospekt og budinvitasjon
  Sept/okt
 • Bud, forhandling og avtale
  Primo Nov
 • Vedtak om valg av aktør
  Primo Desember
Rogalandsgata 44, 4011 Stavanger

Kontakt megler

---

Bli kontaktet

---


 

Flere eiendommer til salgs

 • Konows gate 101 og 103, Oslo

 • Grønlandsleiret 55 - godkjent rammetillatelse