keiser hadrianVi ble etablert på midten av 1990-tallet og tok navnet Hadrian. Valget av firmanavn sier mye om hvem vi er og hvordan vi tenker.

Hadrian var romersk keiser fra år 117. Han erobret ikke nye områder slik hans forgjengere hadde gjort. I stedet for fokuserte han på å sikre de områdene som allerede var erobret – og å forbedre dem. Gjennom denne tankegangen klarte han å holde utgiftene nede og senke skattene. Hadrian var opptatt av kvalitet fremfor kvantitet. Dette var nytekning sammenlignet med hans forgjengeres filosofi. Det var et smart trekk som skulle vise seg å være lønnsomt for innbyggerne i riket.

Vi gjør som Hadrian –
avdekker, tar vare på og videreutvikler verdier

Som keiser Hadrian ønsker vi å utvikle og forbedre det som allerede er. Vi velger kvalitet fremfor kvantitet og våre
oppdragsgivere velger oss av samme årsak.