Betzy Kjelsbergs vei 10, Grefsen

Eiendommen

Eiendommen har sentral og attraktiv beliggenhet på Lillo – Grefsen med flott utsikt over byen og fjorden. Eiendommen omfatter en boliggård med 70 hybler og en leilighet, med et totalt areal på ca 2 324 m2 BTA.

Hele eiendommen er utleid med tidsbestemte leiekontrakter.

Det er opparbeidet parkeringsplasser på egen tomt, totalt 19 stk. Av disse p- plassene er 7 stk. utleid.
Ellers vanlig gateparkering etter gjeldene bestemmelser.

  • Type:Bygårder
  • Areal:2324 m2 BRA