Boligprosjekt under regulering -Del av Karihaugveien 22 Oslo – SOLGT!

Eiendommen

Karihaugveien – Gnr 108 bnr 7

Innsendt planforslag med 46.600 kvm BRA bolig, ca. 650 leiligheter, 600 kvm BRA barnehage og 2.000 kvm BRA næring – august 2016.

Forventet godkjent regulering 1. halvår 2017.

Ingen forsinkende rekkefølgekrav.

Umiddelbar byggestart: Solid kjøper (der grunneier også er medeier) av mellom 230-280 leiligheter for utleie og seniorboliger vil følge avtalen etter nærmere avklaringer.

Arcasa arkitekter, har via planarbeidet tegnet ut et skisseprosjekt bestående av illustrasjoner, situasjonsplaner og plantegninger, samt skisse til utbyggingsvolumer.

Beliggenhet

Eiendommen ligger mellom Furuset, Høybråten og Ellingsrudåsen/Karihaugen.

Adresse

Del av Karihaugveien 22, 1086 Oslo

Vis i kart

Tomt

Dels ubebygget skrånende tomt, skogholt av ulike lauvtrær som har fått utvikle seg på et nedlagt næringsområde, dels noe tettere vegetasjon. Eksisterende bygninger på eiendommen har vært benyttet til pelsdyroppdrett. Det foreligger tillatelse til å rive oppdrettsbyggene.

Meglere
Bjørn Heier
Mobil: 91 63 92 35
Send e-post | Info
  • Type:For salg, Tomter, Utviklingseiendommer
  • Areal:34.560 kvm tomt
  • Oppdragsgiver:Karihaugveien 22 Holding AS