Boligutviklingseiendom på Jessheim – Gystadmyra, felt B3-syd – SOLGT

Eiendommen

Eiendommen består av en blokkregulert boligtomt (felt B3-syd) og et friområde på Gystadmyra. Det foreligger godkjent bebyggelsesplan for boligtomten.

  • Type:For salg, Tomter, Utviklingseiendommer
  • Areal:9 794 m2
  • Oppdragsgiver:Tomteutvikling Norge AS