Boligutviklingstomt for småhusbebyggelse – SOLGT!

Eiendommen

Eiendommen ligger i et skrånende terreng.
Felt B1 består i dag av skog og skråner fra sør til nord, mens felt B2 er åpent lende som skråner fra øst til vest.
Eiendommen er regulert til Byggeområde for bolig.

  • Type:Tomter, Utviklingseiendommer
  • Areal:ca. 10,9 da.
  • Oppdragsgiver:OBOS Forretningsbygg