Bråte Gård, Strømmen

Eiendommen

Bråte Gård ligger omkranset av jorder på et høydedrag noen hundre meter vest for Strømmen sentrum.

Ca 74 daa tomt, fordelt på tre utbygningsfelt. Feltene som selges er regulert til konsentrert småhusbebyggelse, maks 35 %.

 

  • Type:Tomter
  • Areal:Ca 74 daa tomt