Eiendommer i Hauskvartalet for salg SOLGT!

Eiendommen
  • To av tomtene er ubebygget, og to bebygget med bygårder
  • Bygningsmasse på ca. 1 450 m² BRA eks. kjeller- og loft for Hausmanns gate 40 og 42
  • Reguleringsplanen tillater oppført 1 100 m² BRA bolig i Brenneriveien 1
  • Eiendommene selges samlet slik de er i dag, med gjeldende kulturkvartalregulering og krav til utvikling av eiendommene.
  • Eiendommene er regulert til spesialområde: byøkologisk kulturkvartal i kombinasjon med boliger, allmennyttige formål (sirkushall/flerbrukshall), spesialområde bevaring (bolig/forretning) og fellesområde: lek/opphold
  • Befaring etter avtale med megler
  • Type:Bygårder, For salg, Tomter, Utviklingseiendommer
  • Areal:ca. 1 450 m2 BRA
  • Oppdragsgiver:Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten