Ensjøveien 10-12, Ensjø

Eiendommen

Eiendommen utgjør totalt to næringsbygg, Ensjøveien 12 med et samlet areal på 6 280 m² BTA og Ensjøveien 10 med et areal på 2 400 m² BTA.

Eiendommen er regulert til byggeområde for bolig, forretning, kontor, offentlig bygning/allmennyttig formål (barnehage) bevertning.

 

  • Type:Kontoreiendommer, Utviklingseiendommer
  • Areal:13 762 m² tomt