Ensjøveien 8, Ensjø

Eiendommen

Ensjø er under utvikling fra å være en bydel dominert av bilforhandlere til å bli et knutepunkt med 5 000-7 000 nye boliger. Utviklingen skjer i samspill mellom
private grunneiere/utbyggere av bolig- og næringsprosjekter og Oslo kommune som utbygger av kommunal infrastruktur.

Eiendommen består av en bygning med 3. etasjer samt full kjeller.

Eiet tomt med et tomteareal på 2 746 m².

  • Type:Kontoreiendommer, Utviklingseiendommer
  • Areal:3978 m2 BTA