Eterveien 10-12, Østensjø

Eiendommen

Eiendommen ligger mellom Bogerud og Bøler ved Østensjøvannet. Et etablert område som i hovedsak består av boliger.

Utbyggingspotensialet for eiendommen ligger i en omregulering fra industri til bolig.

 

 

  • Type:Utviklingseiendommer
  • Areal:12 200 m2 tomt