Granfos Næringspark, Lysaker

Eiendommen

Granfos Næringspark er et eiendomsutviklingsprosjekt på grensen mellom Bærum og Oslo, beliggende med nærhet til Lysaker, E18, Ring 3 og Fornebu.

Eiendommen består av ca. 61 000 m2 næringsareal fordelt på 11 bygg.

Granfos Næringspark kan utvikles videre som næringspark. Det er mulig å utvikle næringsparken med ytterligere 21.000 m2 BTA utover dagens eiendomsmasse.

 

  • Type:Kontoreiendommer, Utviklingseiendommer