Grenseveien 91, Ensjø

Eiendommen

Boligutviklingsprosjekt.

I dag benyttes eiendommen som lager- og kombinasjonsbygg. Bygget er på ca. 10.100 m2 BTA med totalt ca. 20 leietakere med relativt korte kontrakter.

Annualisert leie på ca. MNOK 7,2.

Planinitiativ for omregulering til bolig innsendt sommer 2012. Eiendommen omfattes av planprogrammet for Ensjø.

  • Type:Utviklingseiendommer
  • Areal:10 100 m2 BTA