Grindløkken

Eiendommen

 

Kommunens eiendomsavdeling hadde etter flere års arbeid fått detaljregulert en nedlagt skole til boligområde med relativt høy utnyttelse for leiligheter/konsentrert småhusbebyggelse. Ulike praktiske forhold knyttet til rekkefølgekrav osv. måtte bearbeides før eiendommen kunne legges ut i markedet. Annonsering og kunngjøringer samt Hadrians egen kundeliste for regionen bel lagt til grunn for salgsarbeidet. Hadrian gjennomførte også fullt oppgjør.

Solgt: 2016

Pris: NOK 50 millioner

  • Type:Utviklingseiendommer
  • Oppdragsgiver:Færder kommune