Kanalbyen/Silokaia, Kristiansand

Eiendommen

Hadrian Eiendom AS har skaffet partner til Kanalbyen Utvikling AS for utvikling og utbygging av Silokaia som bolig- og næringsprosjekt. Partnerskapet ble etablert 50/50 basis med felles ansvar for optimal utvikling av prosjektet.

Eiendommen omfatter en tomt på 52 mål som i dag benyttes til havnevirksomhet og utleie til næringsformål.

Eiendommen er i dag regulert til bolig og næringsformål, men det legges opp til at partnerskapet skal gjennomføre en omregulering. Eiendommen ligger på vestsiden av Odderøya nær Kilden kultursenter og Kristiansand sentrum.

 

  • Type:Tomter, Utviklingseiendommer