Lillestrøm – Boligutviklingsprosjekt med rammetillatelse – felt B, C, D SOLGT!

Eiendommen

Det er gitt rammetillatelse datert 12.06.2014 for felt 1-A, -B, -C og -D. Tiltaket gir mulighet for nybygg på 11 343 m² BRA samt 4 374 m² BRA garasjekjeller for feltene samlet. Gjenstående utbyggingsvolum for feltene B, C og D gir muligheter for et utbyggingsvolum på 7 640 m² BRA.

Felt B er planlagt i 5 etasjer hvor den 5. etasjen er inntrukket. For feltene C og D er det planlagt 6 etasjer hvor den 6. etasjen er inntrukket.

  • Type:For salg, Tomter, Utviklingseiendommer
  • Areal:7 640 m² BRA
  • Oppdragsgiver:NCC Utvikling AS