Lørenveien 55-65, Økern

Eiendommen

Eiendommene er i dag hovedsakelig utleid til Coop OBS som leier ca. 9 000 m2 med parkeringsplasser, Sinsenklinikken leier ca. 1 000 m2 samt at det er utleid et betydelig antall parkeringsplasser til DNB.

Samlet er tomtearealet ca. 27 570 m2.

Det antas at det meste av eksisterende bebyggelse blir revet som følge av utviklingen av eiendommene med bakgrunn i pågående reguleringsprosess. Eiendommene har således et betydelig utviklingspotensial.

  • Type:Utviklingseiendommer