Malerhaugveien 19-23

Eiendommen

Kontoreiendom med utleide arealer på ca. 3.700 BTA på 6 mål tomt på høydedrag på Ensjø. Stort utviklingspotensiale for boligbygging

Kjøper: Urbanium

Solgt: 2016

Salgspris: 110

 

  • Type:Utviklingseiendommer
  • Areal:6 mål tomt
  • Oppdragsgiver:Per J Lindgaard AS