Næringseiendom – bar/restaurantlokale SOLGT!

Eiendommen

Eiendommen består av et lokale på ca. 154 m2.

Lokalet er leid ut til Skansen Oslo AS til kafe/restaurant, med leieinntekt for 2015 pålydende NOK 243 440.

Leieforholdet løper fra 1.4.2012 til 31.3.2017, hvoretter leieforholdet utløper uten oppsigelse.

Lokalet er over en etasje og utformet med innvendig bar, sittegrupper, kjøkken, toaletter, kjølelager og teknisk rom.

Leietaker oppgraderte lokalene i 2012.

  • Type:Annet, For salg
  • Areal:154 m2
  • Oppdragsgiver:Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten