Sandslihaugen 30 AS

Eiendommen

 

 

Statoils tidligere hovedkontor i Bergen, ca. 70 mål tomt og ca. 43.000 m² påstående bygningsmasse. Statoil kjøpte seg ut av langsiktig leiekontrakt og fraflyttet eiendommen ultimo 2016. Omregulering til bolig iverksatt. Deler av arealet solgt til industriell boligaktør. Resterende arealer tas til markedet når reguleringsprosessen er gjennom første fase, ventet vår/sommer 2018

 

Solgt: 2018

Pris: ~ NOK 450 millioner

  • Type:Utviklingseiendommer