Boligutviklingseiendom med miljøprofil – SOLGT!

Eiendommen

Schweigaards gate 40B, 42, 44 og 46 på Grønland i Bydel Gamle Oslo

• Eiet tomt på ca. 3 900 m2
• Eksisterende eldre boliggård i Schweigaards gate 44 med boligareal på ca. 850 m2
• Samlede leieinntekter for boliggård og parkering ca. NOK 800 000 per år
• Regulert til kombinert bebyggelse- og anleggsformål - bolig/forretning/kontor/bevertning og fellesareal

Beliggenhet

Beliggende sentralt på Grønland i Bydel Gamle Oslo

Adresse

Schweigaards gate 44, 0191 Oslo

Vis i kart

Tomt

Tomten er eiet og på til sammen ca. 3 900 m2.

• Utviklingstomtene B4, B5 og B6 utgjør ca. 1 700 m2
• Tomt med eksisterende bygård er på ca. 400 m2
• Gårdsrom/fellesareal er på ca. 1 800 m2.

Meglere

Mobil:
Send e-post | Info

Mobil:
Send e-post | Info
  • Type:Bygårder, For salg, Utviklingseiendommer
  • Areal:850 m2 BTA boligareal
  • Oppdragsgiver:Oslo Kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten