Sentralrenseanlegget, Berger

Eiendommen

Sentralrenseanlegget på Berger har tidligere vært en betongelementfabrikk. Betongelementfabrikken ble etablert tidlig på 1960 tallet og var i drift frem til 1990 før den ble nedlagt. Før 1960 bestod tomten av skog og utmark.

Eiendommen er regulert til forretning, kontor, lager/logistikk. Område for bebyggelse og anlegg kan ha en grad av utnytting på maksimalt
BRA-areal = 130 %.

 

 

  • Type:Tomter
  • Areal:67 334 m2 tomt