Toveien 28,Vestby Næringspark Øst

Eiendommen

Fullt utleid lager- og logistikkbygg  med utbyggingspotensial på tilgrensende tomt

  • Lager- og logistikkbygg på 30 440 m² BTA utleid til DHL Supply Chain (Norway) AS
  • Leieinntekter NOK 21,3 mill (2014)
  • Tilgrensende tomt på 40 810 m² har utbygningspotensiale for lager- og logistikk på ca. 28 500 m² BTA

For prospekt; kontakt megler

  • Type:Lager/logistikk, Utviklingseiendommer
  • Areal:30 440 m2 BTA lager/logistikk
  • Oppdragsgiver:Storebrand Eiendom Norge AS