Vervet, Tromsø

Eiendommen

 

 

 

Sentrumsnært område i Tromsø. Detaljregulert for betydelig utfylling i sjø og etablering av ca. 400 boenheter og en del næring. Håndtering av betydelig volum forurenset masse og tilkjøring av nye rene masser.  Solgt til lokal eiendomsutvikler.

Pris: ~ NOK 100 millioner

  • Type:Utviklingseiendommer
  • Areal:Potensielt 400 boenheter
  • Oppdragsgiver:DNB, Oslo Areal og Polarstjerna AS