hadrian

Bjerke

Tomtestørrelse DAA

100

Antall boliger

1600 - 1800

BRA Totalt

160 000

Solgt dato

2018