hadrian

Salg av eiendom

---

Vi har lang erfaring og har gjennomført et stort antall transaksjoner. Våre dyktige meglere hjelper deg gjennom hele prosessen med salg av din eiendom.

Utviklings-
eiendommer og tomter

Partnersøk

Nærings- og
kontoreiendommer

Bygårder

Salg av utviklingseiendommer og tomter

Hadrian identifiserer de muligheter og verdier som ligger i en utviklingseiendom. Vi utfører studier som belyser ulike alternative bruksområder og gjennomfører analyser for å påvise verdier. På denne måten kan vi i forkant av salg, synliggjøre eiendommens verdipotensial og ulike bruksalternativer. Dette vil sikre verdiskapning for vår oppdragsgiver.

Vi har de senere årene hatt hovedvekt på salg og rådgiving av utviklings- og boligprosjekter.

Partnersøk

Hadrian tilbyr tjenester tilknyttet partnersøk. Vi har god erfaring med prosesser der vi i samråd med oppdragsgiver gjennom en grundig prosess har funnet en utviklingspartner til prosjektet. Partnersøk krever god kunnskap og forståelse for både oppdragsgivers behov, så vel som mulige partnerne og deres styrker for å skape et best mulig grunnlag for partnerskap.

Salg av nærings- og kontoreiendommer

Hadrian tilbyr bistand til eiendomsbesittere og profesjonelle investorer i privat og offentlig sektor. Gjennom et bredt kontaktnett, solid kompetanse og sikre rutiner, kan vi tilby våre oppdragsgivere en industriell prosess mot et forutsigbart og godt resultat.

Hadrian tilfører prosjektene tilleggsverdier som gir det beste resultat samt et sikkert oppgjør.

Salg av bygårder

Hadrian har gjennomført en rekke salg av bygårder for offentlige og private oppdragsgivere. I forkant av salget foretar vi en grundig analyse for å synliggjøre verdipotensialet. Vi bistår gjennom hele salgsprosessen og ivaretar de ulike aspekter – slik som for eksempel leiekontrakter, bevaringshensyn og kommunal forkjøpsrett.

Jeg ønsker å vite mer