hadrian
Hadrian Eiendom

Sammen om verdiutvikling

I Hadrian jobber det mennesker med ulik utdanning og erfaring. Dermed tilbyr vi et komplett og kompetent team for våre oppdragsgivere.

Våre oppdragsgivere nyter godt av vår samlede markedsmessige, økonomiske, juridiske og byggtekniske kompetanse. Teamene blir nøye sammensatt og tilpasset oppdraget, slik at fremdriften, allsidigheten og resultatet blir optimalt.

Et kompetent og
sammensatt team

Vi er alltid på jakt etter
dyktige hoder

Keiser Hadrian

Hadrian var romersk keiser fra år 117. Han erobret ikke nye områder slik hans forgjengere hadde gjort. I stedet for fokuserte han på å sikre de områdene som allerede var erobret – og å forbedre dem. Gjennom denne tankegangen klarte han å holde utgiftene nede og senke skattene. Hadrian var opptatt av kvalitet fremfor kvantitet. Dette var nytekning sammenlignet med hans forgjengeres filosofi. Det var et smart trekk som skulle vise seg å være lønnsomt for innbyggerne i riket.

Vi gjør som Hadrian –
avdekker, tar vare på og videreutvikler verdier

Som keiser Hadrian ønsker vi å utvikle og forbedre det som allerede er. Vi velger kvalitet fremfor kvantitet og våre
oppdragsgivere velger oss av samme årsak.

Hadrian Eiendom AS

Org nr. 976 145 364

Olav V’s gt 1, 7 etg.
Postboks 1242 Vika, 0110 Oslo

Telefon 22 01 40 40
Mail: post@hadrian.no