hadrian

Borgheim Sentrum

Antall boliger

110

Antall kvm. næring

1200

BRA Totalt

12 100

Solgt dato

2019