hadrian

Bråtejordet, Strømmen

OMRÅDEREGULERT

Tomtestørrelse

43 daa

BRA

35.000 - 40.000 m2

Antall boliger

250 - 350

Antall kvm. næring

Eiendommen

Se presentasjon og prospekt.


Oppgjørsform

Kontakt megler.


Fremdriftsplan 2020 - tentativt

 • Registrering interesse
  Oktober
 • Møter med interessenter
  Oktober/Nov
 • Budfrist 16.nov 2020
  Nov
 • Kontraktsforhandlinger
  November/Desember
 • Delovertakelse
  2022/23
Bråtealleen 11, 1465 Strømmen

Kontakt megler

---

Bli kontaktet

---


 

Flere eiendommer til salgs