hadrian

Bråtejordet, Strømmen

OMRÅDEREGULERT

Tomtestørrelse

43 daa

BRA

35.000 - 40.000 m2

Antall boliger

250 - 350

Antall kvm. næring

Eiendommen

Se presentasjon og prospekt.


Oppgjørsform

Kontakt megler.


Fremdriftsplan 2020 - tentativt

 • Registrering interesse
  Oktober
 • Møter med interessenter
  Oktober/Nov
 • Utsendelse prospekt og budinvitasjon
  Nov
 • Bud, forhandling og avtale
  November
 • Kontraktsforhandlinger
  November/Desember
 • Delovertakelse
  2021/22
Bråtealleen 11, 1465 Strømmen

Kontakt megler

---

Bli kontaktet

---


 

Flere eiendommer til salgs

 • Kløfta