hadrian

Ensjøveien 23B

Antall boliger

70

Antall kvm. næring

5000

BRA Totalt

5530

Verdi MNOK

111

Solgt dato

2017