hadrian

Fornebu

Tomtestørrelse DAA

1500

Antall boliger

5000

BRA Totalt

800 000

Solgt dato

2000