hadrian

Frognerveien 44

Tomtestørrelse DAA

745,7 m2

Antall boliger

17 boligseksjoner målt til 1.115 m2

Antall kvm. næring

3 seksjoner ca. 263 m2 BTA

Verdi MNOK

Solgt dato