hadrian

Frysja Gårdsinvest AS

Tomtestørrelse DAA

Festet tomt ca. 3,6 daa

Antall boliger

Pt kun næring

Antall kvm. næring

Ca 6.000 m2

Frysjaveien 33, 0884 Oslo