hadrian

GJERDRUMS VEI 9, OSLO

Tomtestørrelse DAA

2.524 m2

Antall boliger

9

BRA Totalt

2.056 m2

Gjerdrums vei 9, 0484 Oslo