hadrian

Glassverktomta

Tomtestørrelse DAA

5

Antall boliger

70

Antall kvm. næring

2000

Solgt dato

2017