hadrian

Grønlandsleiret 55 - godkjent rammetillatelse

Tomtestørrelse

861 m2 

Antall boliger

30

Antall kvm. næring

114 m2 BTA

BRA Totalt

2.566 m2 

SOLGT