hadrian

Grønlandsleiret 55, Oslo

Rammetillatelse

Tomtestørrelse

861 m2

BRA Totalt

2.566 m2

Antall boliger

30

Antall kvm. næring

114 m2 BTA

Eiendommen

Se prospekt og vedlegg


Oppgjørsform

Kontakt megler


Fremdriftsplan 2020 - tentativt

 • Registrering interesse
  Oktober
 • Møter med interessenter
  Oktober/Nov
 • Utsendelse prospekt og budinvitasjon
  Oktober
 • Bud, forhandling og avtale
  November
 • Kontraktsforhandlinger
  November / Desember
 • Overtakelse
  Desember 2020
Grønlandsleiret 55, 0190 Oslo

Kontakt megler

---

Bli kontaktet

---


 

Flere eiendommer til salgs