hadrian

Jåttå, Stavanger

Tomtestørrelse DAA

300

Antall boliger

1200 - 1500

Antall kvm. næring

70 000

BRA Totalt

205 000

Verdi MNOK

800

Solgt dato

2019