hadrian

Kjensliveien 31 mfl, Flateby

Detaljregulerte felter med mulighet for utbygging av rundt 125 boenheter

Tomtestørrelse

Ca 35 daa

Antall boliger

125

BRA Totalt

Ca. 12.000

Eiendommen

Se prospekt med vedlegg.


Oppgjørsform

Kontakt megler.


Fremdriftsplan 2021 

 • Registrering interesse
  Februar
 • Møter med interessenter
  Februar
 • Utsendelse prospekt og budinvitasjon
  Medio februar
 • Bud, forhandling og avtale
  Q1-Q2
 • Godkjenning kontrakt i styrende organer hos selgerne
  Q1-Q2
 • Overtakelse
  Q2
Kjensliveien 31, 1911 Flateby

Kontakt megler

---

Bli kontaktet

---


 

Flere eiendommer til salgs

 • Evjebakken 19, Bærum

 • Strømsveien 273 B

 • Gjerdrumsvei 9

 • Væringskleiva, Oslo

 • Frysja Gårdsinvest AS

 • Bråtejordet - delfelt B1/B2/B3/B4

 • Grønlandsleiret 55 - godkjent rammetillatelse