hadrian

Konows gate 101 og 103, Oslo

Tomtestørrelse

2,1 daa.

Antall boliger

20

BRA Totalt

Solgt

2021