hadrian

Nedre Skøyenvei 24 og 26

Tomtestørrelse DAA

Antall boliger

200 - 300

Antall kvm. næring

20 000

BRA Totalt

40 000

Solgt dato

2015