hadrian

NRK Marienlyst

Tomtestørrelse DAA

85

Antall boliger

1200

Antall kvm. næring

50 000

BRA Totalt

150 000

Verdi MNOK

3750-5000

Solgt dato

2020