hadrian

Nye Konnerud Sentrum

Tomtestørrelse DAA

14

Antall boliger

300

Antall kvm. næring

1500

BRA Totalt

30 000

Solgt dato

2019