hadrian

Oslo Businesspark

Antall boliger

600 - 800

Antall kvm. næring

50 000 - 70 000

BRA Totalt

125 000 - 150 000

Solgt dato

2019