hadrian

Væringskleiva, Oslo

Tomtestørrelse

2.696.6 m2

Antall boliger

20

Antall kvm. næring

0

BRA Totalt

1.805 m2

Væringskleiva 4, 0196 Oslo