hadrian

Væringskleiva 2, 3, 6 i Oslo - med flere

Tomtestørrelse

2.696.6 m2

Antall boenheter

20

Antall kvm. næring

0

BRA Totalt

1.805 m2

Eiendommen

Se salgsprospekt med vedlegg
Oppgjørsform

Oppgjør ved overtakelseFremdriftsplan  - tentativ

 • Registrering interesse
  November 2020
 • Dialog med interessenter
  Nov - des 2020
 • Utsendelse budinvitasjon
  Ultimo Nov 2020
 • Budfrist
  9. desember 2020
 • Godkjenning kontrakt i styrende organer hos selger
  Q2-2021
 • Overtakelse
  2021
Væringskleiva 4, 0196 Oslo

Kontakt megler

---

Bli kontaktet

---


 

Flere eiendommer til salgs

 • Frysja Gårdsinvest AS

 • Bråtejordet - delfelt B1/B2/B3/B4

 • Grønlandsleiret 55 - godkjent rammetillatelse