hadrian

Vervet, Tromsø

Antall boliger

400

Antall kvm. næring

12 500

BRA Totalt

60 000

Solgt dato

2016