hadrian

Hamangskogen 10

Circle K stasjon med kontantstrøm og utviklingspotensiale

Tomtestørrelse DAA

3,89 daa

BRA Totalt

Ca 14.500

Eiendommen

Se prospekt


Oppgjørsform

Kontakt megler


Fremdriftsplan 2021- tentativt

  • Utsendelse prospekt og budinvitasjon
    Oktober
  • Bud, forhandling og avtale
    Nov - Des
Hamangskogen 10, 1338 Sandvika

Kontakt megler

---

Bli kontaktet

---


 

Flere eiendommer til salgs

  • Teknikken, Stavanger

  • Konows gate 101 og 103, Oslo

  • Grønlandsleiret 55 - godkjent rammetillatelse